DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 63005-1:2017 'Regjistrimi i të dhënave video të ngjarjes në rast aksidentesh të automjeteve rrugore - Pjesa 1: Kërkesa bazë'

Ky standard përshkruan kërkesat bazë për rregjistrimet e të dhënave video në rast aksidentesh (EVDRs) për aksidentet e automjeteve rrugore, të përdorura për identifikimin dhe analizimin e shkaqeve të aksidenteve bazuar në video nga një kamera e montuar përpara dhe informacionet e tjera të mara para dhe mbas të tilla ngjarjeve.

Në shtesë për videot e kameras të montuar përpara dhe sjelljes së automjetit, këto produkte mund të rregjistrojnë të dhënat e pamjeve anësore dhe/ose të prapme për funksionalitete të zgjeruara në përcaktimin e shkaqeve të aksidenteve dhe analizimin e rasteve të përplasjes ose konfliktit

SSH EN 63005-1:2017 'Regjistrimi i të dhënave video të ngjarjes në rast aksidentesh të automjeteve rrugore - Pjesa 1: Kërkesa bazë'

SSH EN 63005-1:2017 'Regjistrimi i të dhënave video të ngjarjes në rast aksidentesh të automjeteve rrugore - Pjesa 1: Kërkesa bazë'

Ky standard përshkruan kërkesat bazë për rregjistrimet e të dhënave video në rast aksidentesh (EVDRs) për aksidentet e automjeteve rrugore, të përdorura për identifikimin dhe analizimin e shkaqeve të aksidenteve.