DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 1888-1:2018+A1:2022 “Artikuj të kujdesit për fëmijë - Karrige me rrota për fëmijë - Pjesa 1: Karroca për fëmijë”

Ky standard përcakton kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për karriget me rrota dhe karrocat për fëmijë, të cilat janë të projektuara për transportin e një ose më shumë fëmijëve me peshë deri në 15 kg secili dhe me një platformë të integruar brenda tyre në të cilën mund të qëndrojë një fëmijë me peshë deri në 20 kg.