DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 1725:1998 ‘Mobilje shtëpiake - Krevatët dhe dyshekët - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës'

Ky standard përcakton kërkesat dhe testet e sigurisë mekanike për të gjitha llojet e shtretërve për të rritur, duke përfshirë të gjithë elementët përbërës si: ‘Kornizën e shtratit, bazën e shtratit dhe dyshekët. Nuk aplikohet për krevate portativë, krevate marinari, krevate fëmijësh dhe shtretër të posaçëm për personat me aftësi të kufizuara, për të cilat ekzistojnë standarde të veçanta.

Për më tepër na kontaktoni në adresën:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al