DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 14214:2012+A2:2019 ‘Produktet e lëngëta të naftës - Esteret metilike të acideve yndyror (EMAY) për motorrat diezel dhe zbatimet për përdorim teknik dhe industrial - Kërkesat dhe metodat e provës’

Ky standard specifikon kërkesat dhe metodat e provës për tregtimin dhe lëvrimin e esterit metilike të acidit yndyror (EMAY), që përdoret si lëndë djegëse në motorët diezel si dhe për qëllime ngrohjeje me një përqëndrim 100% ose si shtesë për lëndët djegëse të distiluara për motorët diezel në përputhje me kërkesat e standardit EN 590 dhe të lëndëve djegëse për ngrohje. Me 100% përqëndrim ai është i zbatueshëm në lëndët djegëse për motorët diezel dhe për qëllime ngrohje të projektuara ose të adoptuara që të punojnë me 100% EMAY.