DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Standardi SSH EN 1306:2018 ‘Anije për lundrim të brendshëm - Lidhjet për shkarkimin e ujërave të ndotura’

Ky standard specifikon projektimin, përmasat, kërkesat teknike dhe testimin e lidhjeve për shkarkimin e ujërave të ndotura të prodhuara nga anijet e lundrimit në brendësi.

Ky standard specifikon: - një lidhje të një projekti të përbashkët në anijet për lundrim të brendshëm të përbërë nga një tub i filetuar dhe nga një rakord i shpejtë; - një lidhje për anijet me fllanxhë ISO 7608-B1, e përbërë nga një përshtatës me fllanxhë të përputhshme dhe tuba të filetuar me saldim dhe bashkues me rakordim të shpejtë.

SSH EN 1306:2018 ‘Anije për lundrim të brendshëm - Lidhjet për shkarkimin e ujërave të ndotura’

SSH EN 1306:2018 ‘Anije për lundrim të brendshëm - Lidhjet për shkarkimin e ujërave të ndotura’

Ky standard specifikon projektimin, përmasat, kërkesat teknike dhe testimin e lidhjeve për shkarkimin e ujërave të ndotura të prodhuara nga anijet e lundrimit në brendësi