DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Standardi SSH EN 12876:2015 ‘Kimikate që përdoren për trajtimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor – Oksigjeni’

Ky standard është i zbatueshëm tek oksigjeni, i cili përdoret për trajtimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor. Standardi përshkruan karakteristikat e oksigjenit dhe specifikon kërkesat dhe metodat e provës përkatëse për oksigjenin. Gjithashtu jep dhe informacione për përdorimin e tij në trajtimin e ujit.

SSH EN 12876:2015

SSH EN 12876:2015

Kimikate që përdoren për trajtimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor – Oksigjeni