DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD), i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të parë për vitin 2021 më datë 23 Prill.

Mbledhja u drejtua fillimisht nga Kryetari i Bordit, Z. Edmond Sheshi, i cili hapi mbledhjen, duke e drejtuar atë sipas rendit të ditës të miratuar nga të gjithë anëtarët.

Rendi i ditës, ndër të tjera, përmbante:

Disa nga rezultatet/vendimet e mbledhjes ishin:

Bordi në mënyrë unanime miratoi:

  1. Miratimin e ndryshimeve në Bordin Teknik të DPS;

  2. Miratimin e Planit të Punës për vitin 2021;

  3. Bashkëpunimi me shoqatën e konsumatorit dhe bizneseve për organizimin e aktiviteteve me interes për të gjitha palët e interesuara.

Bordi Drejtues (BD), i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të parër për vitin 2021 më datë 23 Prill