DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH ISO/IEC 42001:2023 “Teknologjia e informacionit - Inteligjenca artificiale - Sistemi i menaxhimit”

Standardi ISO/IEC 42001:2023 specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të Sistemit të Menaxhimit të Inteligjencës Artificiale (AIMS) brenda organizatave. Ai është hartuar për subjektet që ofrojnë ose përdorin produkte ose shërbime të bazuara në AI, duke siguruar zhvillimin dhe përdorimin e përgjegjshëm të sistemeve të AI. Standardi ISO/IEC 42001 është standardi i parë në botë i sistemit të menaxhimit të AI, duke ofruar udhëzime të vlefshme për këtë fushë të teknologjisë që ndryshon me shpejtësi.