DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN IEC 62052-11:2021

Pajisje matëse të energjisë elektrike - Kërkesa të përgjithshme, provat dhe kushtet e provës - Pjesa 11: Pajisja matëse

Standardi specifikon kërkesat e sigurisë së produktit për pajisjet e matjes dhe kontrollit të energjisë elektrike. Zbatohet për pajisjet matëse të prodhuara rishtazi, të cilat janë projekuar për të matur dhe kontrolluar energjinë elektrike në rrjetet 50 Hz ose 60 Hz me një tension deri në 600 V, ku të gjithë elementët funksionalë, përfshirë modulet shtesë janë të mbyllura ose formojnë një rast të vetëm. Ky standard është gjithashtu i zbatueshëm për qarqet ndihmëse të hyrjes dhe daljes.