DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 81-21:2022 “Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave"

Ky standard specifikon rregullat e sigurisë në lidhje me ashensorët e pasagjerëve dhe mallrave/pasagjerëve të instaluar në ndërtesat ekzistuese ku kufizimet e zbatuara nga kufizime të caktuara të ndërtesave nënkuptojnë se disa kërkesa të EN 81-20:2020 nuk mund të përmbushen. Ai trajton kufizimet e mëposhtme dhe jep kërkesa për zgjidhje alternative: - muret ekzistuese me vrima të pusit të ashensorit; - reduktimi i pusit të disponueshëm çon në zvogëlimin e distancës midis makinës, kundërpeshës ose peshës balancuese; - kundërpeshë ose peshë balancuese në një pus të veçantë ekzistues.