DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 60879:2019

“Ventilatorë komodë dhe rregullatorë për përdorime në ambjente shtëpiake dhe të ngjashme me to - Metodat për matjen e performancës”

Standardi përcakton metodat e matjes së performancës së ventilatorëve komodë dhe rregullatorëve për përdorim në ambjente shtëpiake dhe të ngjashme me to, duke përfshirë ventilatorët konvencionale, ventilatorët tip kullë dhe ventilatorët pa elikë, ku tensioni i tyre i vlerësuar nuk është më shumë se 250 V për ventilatorët njëfazorë dhe 480 V për ventilatorët e tjerë, dhe tensioni në hyrje i vlerësuar është më pak se 125 W. Sipas metodës së provës, ventilatorët komodë klasifikohen në dy grupe: - ventilatorët me bazament, ventilatorët tip tavoline, ventilatorët, që instalohen në mure, ventilatorët tip kulle, ventilatorët pa elikë dhe ventilatorët tavanorë.