DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 60335-2-89:2010/A2:2017

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-89: Kërkesa të veçanta për pajisjet frigoriferike për përdorim tregtar me një njësi kondensimi të lëngut ngrirës ose kompresor të përfshirë ose jo

Standardi specifikon kërkesat e sigurisë pë pajisjet ftohëse elektrike, për përdorim tregtar, që kanë një kompresor të përfshirë ose që janë furnizuar në dy njësi për montim si një pajisje e vetme në përputhje me instruksionet e prodhuesit (sistem i ndarë). Pajisjet, që janë brenda fushës së këtij standardi janë: -banakët ftohës dhe dollapët ftohës; -dollapët e karrocerrive të ftohta; -banakët e shërbimit dhe vetë shërbimit; -ftohësit me ajër dhe ngrirësit me ajër.