DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 590:2022

Lëndë djegëse e lëngët për automjete -Gazoil (Diesel) - Kërkesat dhe metodat e provës

Standardi SSH EN 590:2022 specifikon kërkesat dhe metodat e provës për karburantin dizel të automjeteve, që tregtohet dhe shpërndahet. Ai është i zbatueshëm për karburantin naftë (dizel), i cili përdoret në automjetet e projektuara për të punuar me naftë.