DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 50556:2018 “Sisteme të sinjalizimit të trafikut rrugor”

Standardi përcakton kërkesat për sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor, duke përfshirë zhvillimin e tyre, projektimin, instalimin dhe mirëmbajtjen. Standardi është i aplikueshëm për pajisjet e kontrollit të sinjalit të trafikut, të instaluara përkohësisht dhe përfundimisht dhe pajisjet portabël të kontrollit të trafikut.