DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 358:2018 “Pajisje mbrojtëse personale për pozicionim gjate punës dhe për parandalimin e rënies nga lartësia - Rripat dhe litarët e kontrollit për pozicionimin gjate punës"

Ky standard zbatohet për rripat dhe litarët të dedikuar për qëllimin e pozicionimit gjatë punës dhe parandalimin e rënies nga lartësia. Standardi specifikon kërkesat, testimin, shënjimin dhe informacionin e furnizuar nga prodhuesi. Standardi gjithashtu nuk përfshin litarë të fiksuar me një gjatësi të caktuar të cilat nuk janë të integruara në një rrip. SHËNIM: Litarët me një gjatësi fikse që nuk janë të integruar në rrip janë të mbuluara në standardin EN 354.