DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1789:2020 “Automjetet mjekësore dhe pajisja e tyre - Autoambulancat”

Ky standard përcakton kërkesat për projektimin, testimin, performancën dhe pajisjen e autoambulancave të cilat përdoren për transportin, monitorimin, trajtimin dhe kujdesin e pacientëve. Standardi përmban kërkesa për shtratin e pacientit, projektimin ergonomik dhe sigurisë së ekuipazhit dhe pacientëve.