DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 17072:2018

“Artikuj të kujdesit për fëmijë - Vaska (govata) për fëmijë, ndenjëse, dhe pajisje ndihmëse për larje në vaskë - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove”

Standardi përcakton kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për vaskat, ndenjëset, dhe pajisjet ndihmëse për fëmijë, të cilat janë projektuar të përdoren vetëm në vaskën e fëmijëve (govatën, në të cilën lahet fëmija). Standardi nuk përfshin kërkesa, të cilat kanë të bëjnë me vaskat, ndenjëset dhe pajisjet ndihmëse, të cilat janë projektuar për tu përdorur nga fëmijë me aftësi ndryshe.