DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14543:2017

Specifikime për pajisjet që punojnë vetëm me gaz të lëngët nga nafta (GLN) - Pajisje ngrohëse në oborr - Pajisje ngrohëse në oborr që nuk rekomandohen të përdorin tubin e shkarkimit të tymrave në ambjente të hapura ose të ventiluara

Standardi përcakton kërkesat e projektimit, sigurisë dhe të shënjimit si dhe metodat e provës për ngrohësit në oborr për përdorim vetëm në zonat e hapura ose të ajrosura. Ai zbatohet për pajisjet, që kanë një hyrje nominale të nxehtësisë, e cila nuk tejkalon 17 kW (bazuar në vlerën kalorifike bruto), të furnizuar me një presion maksimal të hyrjes prej 50 mbar, fikse ose të lëvizëshme, duke përfshirë ato, të cilat përmbajnë një mbulesë për bombolat e transportueshme rimbushëse me gaz të lëngshëm nafte. Standardi nuk zbatohet për pajisjet me ventilator me djegie ose për qarkullimin e ajrit të kondicionuar.