DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13451-10:2018

“Pajisje për pishina - Pjesa 10: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për korsitë e zhytjes, hedhjet nga trampolina dhe pajisjet shoqëruese”

Ky standard, si pjesë e serisë së standardeve EN 13451 përcakton kërkesat e sigurisë për platformat e zhytjes, trampolinat për zhytje dhe pajisjeve shoqëruese të tyre. Kërkesat e këtij standardi EN 13451 janë më të rëndësishmet dhe marrin më shumë përparësi ndaj kërkesave të parashtruara në standardin EN 13451-1. Standardi EN 13451 është i zbatueshëm për platforma trampolina dhe pajisjet shoqëruese të tyre për përdorim në pishina të klasifikuara për sportin e notit, siç specifikohen në standardet EN 15288 1 dhe EN 15288-2.