DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13203-1:2015 "Pajisje shtëpiake me gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 1: Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes të ujit të ngrohtë''

Ky standard është i zbatueshëm për pajisjet shtëpiake me gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë.

Standardi zbatohet për të dy pajisjet si atë të ruajtjes edhe të prodhimit në çast; për ngrohësit e ujit dhe bolierat e kombinuar që kanë:

Në rastin e boilerëve të kombinuar, me ose pa depozitë ruajtje, prodhimi i ujit të ngrohtë shtëpiak integrohet ose bashkohet i gjithë duke u shitur si një njësi e vetme.