DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13141-1:2019 “Ventilimi për ndërtesa - Provat e performancës të pajisjeve për ventilim banesash”

Standardi specifikon metoda laboratorike për testimin e pajisjeve të qarkullimit të ajrit të montuara në ambjentet brenda dhe jashtë ndërtesave, që funksionojnë nën presione të ndryshme ajri. Ai zbatohet për pajisjet e vendosura ndërmjet dy hapësirave, midis një dhome dhe ambientit jashtë saj ose ndërmjet dy dhomave.