DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12977-1:2018

Sisteme me ngrohje diellore dhe përbërësit e tyre - Sistemet e prodhuara me porosi - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për ngrohësit diellorë të ujit dhe sistemet e kombinuara

Standardi specifikon kërkesat për qëndrueshmërinë, besueshmërinë dhe sigurinë e sistemeve diellore të vegjël dhe të mëdhenj, të cilët prodhohen me porosi dhe funksionojnë me anë të transferimit të nxehtësisë në kolektorë diellorë. Sistemet e ngrohjes diellore përdoren për ngrohjen e të gjitha llojeve të ndërtesave.