DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12817:2019 ‘‘Pajisje dhe aksesorë për GLN - Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve të gazit të lëngshëm të naftës (GLN) me të vegjël ose të barabartë me 13m3''

Ky standard specifikon kërkesat për:

a) inspektimin rutinë, inspektimin periodik si dhe rikualifikimin e rezervuarëve fiks të GLN-së me përmasa nga 150 l më të vegjël ose të barabartë me 13 m3, si dhe pajisjet përkatëse;

b) shënimin e rezervuarëve dhe/ose mbajtjen e shënimeve, sipas rastit, si rezultat i inspektimit rutinë, inspektimit periodik dhe rikualifikimit.

Ai përjashton ruajtjen frigoriferike.