DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12767:2019 “Siguria pasive e strukturave mbështetëse për pajisjet rrugore - Kërkesat dhe metodat e provës”

Ky standard specifikon procedurat e provës së performancës për të përcaktuar vetitë pasive të sigurisë së strukturave mbështetëse siç janë kolonat e ndriçimit, postet e shenjave, elementët strukturorë, themelet, produktet e ndërueshme dhe çdo përbërës tjetër që përdoret për të mbështetur një artikull të veçantë të pajisjeve anës rrugës. Standardi ofron një bazë të përbashkët për testimin e ndikimit të automjeteve në strukturat mbështetëse të pajisjeve rrugore.