DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12665:2018 “Drita dhe ndriçimi - Termat bazë dhe kriteret për specifikimin e kërkesave për ndriçimin”

Standardi përcakton termat dhe përkufizimet bazë për përdorim në të gjitha llojet e ndriçimit. Ai, gjithashtu përcakton një strukturë për specifikimin e kërkesave të ndriçimit, duke dhënë detaje të aspekteve, që duhet të merren parasysh gjatë zbatimit të tyre.