DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1264-2:2021 “Sisteme të ngrohjes dhe ftohjes me bazë uji të fiksuara në sipërfaqe.- Pjesa 2: Ngrohja e dyshemesë. Metodat e provës për përcaktimin e fuqisë termike duke përdorur llogaritjen dhe metodat e provës”

Seria e standardeve EN 1264 jep udhëzime për sistemet e ngrohjes dhe ftohjes me bazë uji të vendosura në sipërfaqet e mbylljes së dhomës që do të ngrohet ose do të ftohet. Ai gjithashtu specifikon përdorimin e mjeteve të tjera ngrohëse në vend të ujit, sipas rastit. Seria EN 1264 specifikon karakteristikat e standardizuara të produktit duke llogaritur dhe testuar fuqinë termike të ngrohjes për specifikimet teknike dhe certifikimin. Për projektimin, ndërtimin dhe funksionimin e këtyre sistemeve, shihni standardin EN 1264-3 dhe EN 1264-4 për llojet A, B, C, D, H, I dhe J. Për llojet E, F dhe G, shihni standardin EN ISO 11855. Sistemet e specifikuara në EN 1264 janë ngjitur në bazën strukturore të sipërfaqeve të mbylljes së ndërtesës, të montuara drejtpërdrejt ose me mbështetëse fiksuese.