DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12331:2015 “Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat për grirjen e mishit - Kërkesat e sigurisë dhe higjienës”

Standardi përcakton kërkesat për projektimin dhe prodhimin e makinave për grirjen e mishit. Makinat e përfshira, në këtë standard përdoren për grirjen mishit të freskët ose të ngrirë, produkteve të mishit dhe peshkut. Makinat grirëse për përdorime shtepiake nuk janë të përfshira në këtë standard. Ky standard përcakton rreziqet, të cilat mund të lindin gjatë funksionimit, pastrimit, përdorimit, mirëmbajtjes dhe nxjerrjes nga përdorimi i makinës.