DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1018:2021 “Kimikatet që përdoren për trajtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor - Karbonat kalciumi”

Ky standard është i zbatueshëm për karbonatin e kalciumit që përdoret për trajtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor. Ai përshkruan karakteristikat e karbonatit të kalciumit dhe specifikon kërkesat dhe metodat përkatëse të provës për karbonatin e kalciumit. Standardi jep informacion mbi përdorimin e tij në trajtimin e ujit.