DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Dita e Standardeve

Dy Organizmat Europiane të Standardizimit CEN dhe CENELEC do të organizojnë në Bruksel në datat 17 dhe 18 Mars

2016 një aktivitet mbi Ditën e Standardeve.

Aktiviteti do të bazohet në sistemin aktual të Standardizimit Europian dhe do të trajtojë temat, si:

· Standardizimi në mbështetje të problemeve aktuale të ekonomisë;

· Standardizimi dhe Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme; dhe

· Hartimi i standardeve të harmonizuara në fushën e ndërtimit.

Aktiviteti që do të organizohet krijon mundësinë për të:

· marrë pjesë në një trajnim dy ditor të ofruar nga ekspertë Evropian

· kuptuar rolin dhe avantazhet e Standardeve Evropiane

· mësuar rreth procesit të hartimit të Standardeve Evropiane

· dëgjuar se si bizneset përfitojnë nga përdorimi i Standardeve

· zbuluar trendet aktuale dhe të ardhshme të Standardizimit

· shqyrtuar kontekstin e Standardeve Evropiane dhe Ndërkombëtare

· gjetur lidhjen midis legjislacionit dhe Standardizimit

· takuar ekspertët e Standardizimit nga CEN dhe CENELEC

Të gjithë pjesëmarrësit në Ditën e Standardeve do të marrin gjithashtu një certifikatë, për të treguar që ata e kanë kryer

me sukses trajnimin për Standardizimin Evropian.

Jeni të lutur, që nëse e shikoni me interes pjesëmarrjen në këtë aktivitet, të na kontaktoni në info@dps.gov.al

në kohë në mënyrë që të realizojmë rregjistrimin pranë CEN dhe CENELEC.

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë; Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55; Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.al