DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

2000/60/EC

Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 23 tetor 2000 që krijon një sistem për veprimin e Komunitetit në fushën e politikës së ujit (zëvendësues Reference Direktiva 01/991 - Pozicion i Përbashkët mbi WFD)

EUR-Lex shiko më tepër

View all published standards related to this directive