DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

2009/128/EC

Direktiva 2009/128/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 21 tetor 2009 që krijon një sistem për veprimin e Komunitetit për të arritur shfrytëzimin e qëndrueshëm të pesticideve

EUR-Lex shiko më tepër

View all published standards related to this directive