DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

1223/2009

Komunikata e Komisionit në kuadër të zbatimit të Rregullores (EC) Nr 1223/2009 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 30 nëntorit 2009 mbi produktet kozmetike

EUR-Lex shiko më tepër

View all published standards related to this directive