DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

2010/30/EU

DIREKTIVA 2010/30/EU E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 19 maj 2010 në tregues sipas etiketimit dhe informacionit të produktit standard të konsumit të energjisë dhe të burimeve të tjera me energji të lidhur me produktet(e rinovueshme)

EUR-Lex shiko më tepër

View all published standards related to this directive