DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

2009/48/EC

DIREKTIVA 2009/48/EC E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 18 qershor 2009 mbi sigurinë e lodrave

EUR-Lex shiko më tepër

View all published standards related to this directive