DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

2004/54/EC

Direktiva 2004/52/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 29 prillit 2004 mbi ndërveprimin e sistemeve elektronike të taksës rrugore në Komunitet (Tekst me EEA)

EUR-Lex shiko më tepër

View all published standards related to this directive