DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

14 Tetor 2020 – Dita Ndërkombëtare e Standardeve

Si çdo vit, 14 Tetori shënon ditën botërore të standardeve, në përgjigje të përpjekjes së mijëra ekspertëve ndërkombëtarë, të cilët punojnë në drejtim të rritjes së cilësisë së produkteve e shërbimeve të çdo fushe.

"Të mbrojmë planetin përmes standardeve” është tema e lançuar këtë vit nga Organizata Botërore e Standardeve.

Efekti serë, rritja e shpejtë e popullsisë dhe urbanizimi sjellin nevojën për një përdorim gjithnjë e më të përgjegjshëm të burimeve natyrore e njerëzore, mes vullnetit politik e veprimit efektiv.

Në këtë kuadër, standardet përfaqësojnë një nga shembujt më të mirë të masave konkrete, si dokumente që përmbledhin eksperienca dhe zgjidhje teknike të provuara, nën shkëmbimin e ekspertizës së profesionistëve më të mirë nga vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim.

Në vendin tonë, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit është organi kombëtar që realizon hartimin dhe adoptimin e standardeve europiane dhe ndërkombëtare si Standarde Shqiptare (SSH), duke adoptuar 98% të standardeve Europiane nën Direktiva, çka mundëson aksesin e biznesit vendas në tregun europian, si një konkurrent i barabartë me të gjitha shtetet anëtare të BE-së që përdorin të njëjtat standarde.

Në raport me standardet e publikuara nga organizmat evropiane dhe ndërkombëtare DPS-ja ka adoptuar si Standarde Shqiptare në fushën e telekomunikacionit 90 % të totalit të standardeve të publikuara nga ETSI; në fushën e elektroteknikës 25% të standardeve të publikuara nga IEC si dhe 30% të të gjitha standardeve ndërkombëtare të fushave të ndryshme të publikuara nga ISO.

Vetëm gjatë periudhës Janar-Gusht 2020 DPS-ja ka adoptuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi dhe ka vendosur në dispozicion të operatorëve të interesuar 1000 standarde të fushave më të kërkuara si:

Janë miratuar nga MFE (me kërkesën e DPS) tarifa favorizueze për blerjen e standardeve, sidomos për blerjet që kalojnë shifrën e 10 standardeve. Gjithashtu është reduktuar në 50% çmimi i standardeve për anëtarët e Komiteteve Teknike të DPS-së, ndërkohë që për studentët tarifa e aplikuar është 15% e çmimit të standardeve.

DPS-ja ka iniciuar marrëveshje bashkëpunimi me disa subjekte universitare për përdorimin dhe vënien në dispozicion të studentëve të standardeve për fushën e ndërtimit pa pagesë.

Çdo biznes dhe palë e interesuar, në një hapësirë të dedikuar pranë DPS-së mund të lexojë falas tekstet e standardeve të ndryshme dhe të marrë përgjigje për çdo pyetje lidhur me blerjen e tyre.

Në kuadër të sfidës botërore kundër COVID-19, DPS-ja u vjen në ndihmë të gjitha subjekteve të interesuara mes vënies në dispozicion pa pagesë të standardeve që kanë të bëjnë me prodhimin e maskave vetjake. Lista me këto standarde është publikuar në faqen e internetit të DPS në link-un http://www.dps.gov.al/button_114.html

Aktualisht, porosia për blerjen e standardeve bëhet online, në link-un e faqes zyrtare www.dps.gov.al, duke kursyer kohë dhe kosto për biznesin. Ky shërbim arriti të ofrohej me përmirësimin e Databazës së Standardeve nëpërmjet fondeve të Qeverisë alokuar për këtë qëllim.

Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!

Për çdo rast mund të na kontaktoni në adresën:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al