DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Curriculum i Z. Riza Hasanaj, Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit.

Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit.

Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit.

Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit.

CV

Z. Hasanaj ka lindur në Tiranë, më 16 Shtator 1960. Ka përfunduar studimet universitare për Inxhinieri Mekanike, si dhe ka ndjekur studimet master për Teknologji Mekanike pranë Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike. Në Janar të 2014, është emëruar si Drejtor i Përgjithshëm pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Nga Tetori 2009 deri në Janar 2014, ka punuar si Drejtor i Drejtorisë së Standardeve dhe Sekretari i 10-të Komiteteve Teknike, pranë DPS.

Gjate viteve 2001 – 2009 ka punuar në sektorin privat (Shërbime logjistike Kombëtare dhe Ndërkombëtare), si Menaxher i Përgjithshëm.

Në vitet 1988 – 1993 ka punuar në Ndërmarrjen Elektroteknike, Tiranë (Ent Shtetëror) si Inxhinier Mekanik, Teknolog.