DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

prSSH EN ISO 18530:2021

Health Informatics - Automatic identification and data capture marking and labelling - Subject of care and individual provider identification (ISO 18530:2021)

General information

40.60     May 11, 2022

DPS

DPS/KT 224

European Norm

35.240.80  

Scope

Ky dokument përshkruan standardet e nevojshme për të identifikuar dhe etiketuar Subjektin e Kujdesit (SoC) dhe Ofruesin Individual në objekte të tilla si shiritat e identifikimit (kyçet e dorës), etiketat e identifikimit ose objekte të tjera, për të mundësuar kapjen automatike të të dhënave duke përdorur bartësit e të dhënave në procesin e ofrimit të kujdesit .
Ai siguron një identifikim unik SoC që mund të përdoret për qëllime të tjera, të tilla si regjistrimi i identitetit të SoC në të dhënat shëndetësore individuale.
Ky dokument shërben si referencë për çdo organizatë që planifikon të zbatojë ose përmirësojë Identifikimin Automatik dhe Kapjen e të Dhënave (AIDC) në procesin e ofrimit të kujdesit. Ai bazohet në përdorimin e sistemit të standardeve GS1. Zgjidhje të tjera, si përdorimi i sistemeve të tjera të identifikimit (për shembull, sistemet e bazuara në ISBT 128), janë të mundshme, por nuk adresohen nga ky dokument.
Ky dokument përshkruan praktikat e mira për të reduktuar/shmangur variacionet dhe zgjidhjet që sfidojnë efikasitetin e AIDC në pikën e kujdesit dhe komprometojnë sigurinë e pacientit[5][6].
Ky dokument specifikon mënyrën e menaxhimit të identifikuesve në procesin AIDC dhe plotëson informacionin e gjetur në ISO/TS 22220 dhe ISO/TS 27527

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH EN ISO 18530:2021
40.60 Close of voting
May 11, 2022

Related project

Adopted from EN ISO 18530:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login