DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Apr 4, 2022, 3:09:22 PM

SD | Committee meeting

Start

Apr 4, 2022, 3:09:22 PM

Apr 7, 2022, 3:09:29 PM

SD | Committee meeting

DPS

Scope

Mbledhja e DPS/KT 3 për adoptim - Prill 2022

Meeting agenda

Mbledhja e DPS/KT 3 për adoptim me procedurë të përshpejtuar të standardeve me kërkesë të Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS)

Documents

Draft Vendimi i adoptimit

File type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Updated at: Aug 8, 2022, 1:11:54 PM