DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS/KT 7 - Meeting

Semiconductor materials and devices. Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

Jun 13, 2022

Adoptimi i standardeve dhe dokumenteve të standardizimit evropiane dhe ndërkombëtare

Starting at: 12:50   Type: SD | Committee meeting   more