DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Mbrojtja e mjedisit me standardet ISO!

Ndotja në mjedis matet me anë të vlerësimit të informacionit rreth ndikimit në mjedis. Sapo është përditësuar një nga standardet kryesore të serisë ISO për vlerësimin dhe verifikimin e informacionit rreth vlerësimit të ndikimit në mjedis.

Organizatat po kërkojnë gjithnjë e më tepër informacion rreth vlerësimit të ndikimit të tyre në mjedis, për të ndihmuar në menaxhimin e vendimeve dhe përmbushjen e rregulloreve kombëtare dhe skemave mbështetëse.

Standardi ISO 14065, Gazet serë - Kërkesat për vlefshmërinë e emëtimit të gazit serë dhe organet e verifikimit për përdorim në akreditim apo forma në të tjera të njohjes u hartua dhe përditësua nga komiteti teknik, specifikon parimet dhe kërkesat për organizmat, që kryejnë vlerësimin dhe verifikimin e dokumenteve për informacionet e ndikimit në mjedis.

Standardi i sapo përditësuar, fillimisht u hartua për vlerësimin e emetimeve të gazeve serë, por në versionin e ri vjen i përmirësuar dhe shërben për të vlerësuar të gjitha informacionet e ndikimit në mjedis, duke përfshirë edhe emëtimet e gazrave serë, emëtimet e karbonit dhe ndotjen e ujit edhe më tepër.

Standardi ISO / IEC 17029, Vlerësim i konformitetit - Parimet e përgjithshme dhe kërkesat për organizmave e vlerësimit dhe verifikimit i siguron hartuesve të programeve, rregullatorëve dhe organeve të akreditimit një bazë për vlerësimin dhe njohjen e kompetencës së organizmave të vlerësimit dhe verifikimit.

Standardi ISO 14065, Gazet serë - Kërkesat për vlefshmërinë e gazit serë dhe organet e verifikimit për përdorim në akreditim apo forma të tjera të njohjes u hartua dhe përditësua nga komiteti teknik ISO / TC 207, menaxhimi i mjedisit, nënkomiteti SC 7, menaxhimi i emëtimit të gazrave serë sekretaria e të cilit mbahet nga SCC, anëtari i ISO për Kanadanë.

Për çdo rast mund të na kontaktoni në adresën:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al