DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

ISO sapo ka publikuar standardin e ri për pagesat dixhitale të transportit publik

Karta, e cila shërben për pagesën dixhitale të transportit publik është mënyra më e shpejtë dhe e sigurtë për të udhëtuar.

Standardi i ri për transportin inteligjent do të ndihmojë operatorët e transportit, që të sigurojnë se pagesa dixhitale me anë të kartës është e sigurtë dhe e përshtatshme për të gjithë udhëtarët.

Standardi ISO 37165, Infrastruktura e transportit inteligjent - Udhëzime për përdorimin e transportit inteligjent me anë të pagesës dixhitale me kartë ofron udhëzime për mënyrën, se si do të organizohet dhe implementohet transporti inteligjent për qytetarët dhe vizitorët e qytetit.

Ai do të ndihmojë në sigurimin e funksionimit të sistemit të transportit inteligjent për udhëtarët dhe operatorët e transportit në menaxhimin e faturave dhe transaksioneve të pagesave.

Standardi përfshin edhe organizimin e rrjeteve të përbashkëta të biletave ndëroperatorë, qytetare, rajonale dhe kombëtare të pavarura nga monedhat kombëtare.

Për çdo rast mund të na kontaktoni në adresën:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al