DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Është publikuar standardi SSH EN ISO 52010-1:2017 “Performanca energjetike e ndërtesave - Kushtet e jashtme klimatike - Pjesa 1: Konvertimi i të dhënave klimatike për llogaritjet e energjisë”

Standardi përcakton një procedurë llogaritëse për konvertimin e të dhënave klimatike, e cila përdoret për llogaritjet e energjisë. Elementi kryesor në standardin ISO 52010-1:2017 është llogaritja e rrezatimit diellor në një sipërfaqe me orientim dhe përkulje arbitrare. Gjithashtu standardi siguron një metodë e thjeshtë për konvertimin e rrezatimit diellor në ndriçim.