DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 660:2020 "Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktimi i vlerës së acidit dhe aciditetit''

Standardi SSH EN ISO 660:2020 specifikon tre metoda (dy titrimetrike dhe një potenciometrike) për përcaktimin e aciditetit në yndyrat dhe vajrat shtazore dhe bimore, në vijim të referuara si "yndyra". Aciditeti shprehet mundësisht si vlerë acidi ose ndryshe, si aciditet i llogaritur në mënyrë konvencionale. Ai është i zbatueshëm për yndyrat dhe vajrat bimore ose shtazore të rafinuara dhe të papërpunuara, acidet yndyrore të sapunit.