DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 16140-4:2020

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 16140-4:2020 “Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Vlerësimi i metodës - Pjesa 4: Protokolli për vlefshmërinë e metodës në një laborator të vetëm (ISO 16140-4: 2020)”

Ky standard përcakton parimet e përgjithshme dhe protokollet teknike për vlerësimin e vetëm laboratorik të metodave për mikrobiologjinë në zinxhirin ushqimor. Protokollet në këtë standard vërtetojnë vetëm metodën për laboratorin, që kryen studimin. Ky dokument është i zbatueshëm për vërtetimin laboratorik të vetëm të: - metodave të përdorura në analizën (zbulimin ose sasinë) e mikroorganizmave në: - produktet e përaktuara për konsum njerëzor; - produktet e destinuara për ushqimin e kafshëve; - mostra mjedisore në fushën e prodhimit të ushqimit dhe ushqimit të kafshëve, - mostra nga faza e prodhimit fillestar; - metodat për konfirmimin ose shtypjen e mikroorganizmave.

Për më tepër informacion mbi standardin :

Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for method validation in a single laboratory (ISO 16140-4:2020)

60.60 Standard published

DPS/KT 275 more