DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 15189:2022 “Laboratorët mjekësorë - Kërkesat për cilësinë dhe kompetencën”

Standardi përcakton kërkesat për cilësinë dhe kompetencën në laboratorët mjekësorë. Ai është i zbatueshëm për laboratorët mjekësorë dhe shërben për vendosjen e sistemeve të tyre të menaxhimit dhe vlerësimin e kompetencave të laboratorëve. Standardi është gjithashtu i zbatueshëm për konfirmimin ose njohjen e kompetencës së laboratorëve mjekësorë nga përdoruesit e laboratorit, autoritetet rregullatore dhe organet e akreditimit.