DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 10077-1:2017

“Performanca termike e dritareve, dyerve dhe grilave - Llogaritja e transmetimit termik - Pjesa 1: Të përgjithshme (ISO 10077-1:2017)”

Standardi përcakton metodat për llogaritjen e parametrave të izolimit termik të dritareve dhe dyerve të apartamenteve, të përbëra nga panelet me xham ose panele me kornizë të errët, me ose pa grila.

Për më tepër informacion rreth standardit lutemi klikoni mëposhtë:

Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2017, Corrected version 2020-02)

DPS/KT 67 more