DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 937:2016

“Kimikate që përdoren për trajtimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor – Klori”

Standardi është i zbatueshëm për përdorimin e klorit në trajtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor. Ai përshkruan karakteristikat e klorit dhe përcakton kërkesat dhe metodat përkatëse të testimit për klorin. Gjithashtu ky standard jep informacion për përdorimin e klorit në trajtimin e ujit.