DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 17266:2019

Produkte ushqimore - Përcaktimi i elementeve dhe llojeve të tyre kimike - Përcaktimi i merkurit organik në ushqim deti me anë të analizës së merkurit elementar

Standardi përshkruan një metodë për përcaktimin e mërkurit në prodhimet e detit/produkteve të peshkut nga analiza elementare e mërkurit. Metoda, e cila jepet e detajuar në këtë standard është vërtetuar me sukses në një studim ndër laboratorik me një gamë pune nga 0,013 mg/kg në 5,12 mg/kg, në prodhimet e detit/produkteve të peshkut.