DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 16282-7:2017+A1:2021

“Pajisje për kuzhina tregtare – Përbërësit e ventilimit në kuzhinat tregtare 7: Instalimi dhe përdorimi i sistemeve të fikjes së zjarrit”

DPS ka publikuar standardin SSH EN 16282-7:2017+A1:2021 “Pajisje për kuzhina tregtare – Përbërësit e ventilimit në kuzhinat tregtare 7: Instalimi dhe përdorimi i sistemeve të fikjes së zjarrit”

Standardi specifikon kërkesat dhe jep rekomandime për projektimin, instalimin, testimin, mirëmbajtjen dhe sigurinë e sistemeve të fikjes së zjarrit të kuzhinës në ndërtesa. Ai është i zbatueshëm për sistemet e ventilimit në kuzhinat komerciale, zonat përkatëse dhe instalimet e tjera, që përdoren për përpunimin e produkteve ushqimore të përcaktuara për përdorim komercial.

Për më tepër klikoni për informacion mbi standarin:

Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 7: Installation and use of fixed fire suppression systems

60.60 Standard published

DPS/KT 269 more